I.      ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Tekse Attila e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) a belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogai biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Tekse Attila e.v.

Adatkezelő adószáma: 60985460-1-29 

Adatkezelő székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. C. 5/33

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályi előírások szerint kezeli:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamin a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.)

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Fogalmak:

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

II.       EGYES ADATKEZELÉSEK

1.     Sütik (cookie-k) alkalmazása a weboldalon, valamint technikai adatok:

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző “Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A honlap által használt cookie-k:

 • Munkamenet cookie: wordpress_ (munkamenet konfiguráció)

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a munkamenet beállításait tartalmazva biztosítsa a session/cookie egy gépen/böngészőben való egyedülállóságát.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőnek honlapja működtetéséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a böngészési programfolyamat végéig tart.

 • Funkcionális cookie: moove_gdpr_popup (Cookie használatához való hozzájárulást rögzítő cookie)

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban való elfogadása a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatnak.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőnek honlapja működtetéséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az említett adatokat 365 napig őrzi meg.

 • Google Analytics cookiek:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a “__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

_ga (Google Analytics cookie)

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a látogatói statisztika részeként a felhasználók megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a honlap utolsó látogatási időpontjától számított 2 évig tart.

ga_<tároló-azonosító> (Google Analytics cookie)

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a munkamenet állapotának megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a honlap utolsó látogatási időpontjától számított 2 évig tart.

2.     Szerződések megkötése

A kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett szerződő fél képviselőjének neve, lakóhelyének/székhelyének címe, e-mail címe, telefonszáma,
 • az érintett félnek nyújtott szolgáltatás megnevezése,
 • a szolgáltatás díja,
 • szerződés megkötésének időpontja.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szerződések megkötése valamint teljesítése, illetve az adatok kezelése a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megkötéséhez szükségesek.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a szerződés teljesítésének időpontját követő 5 év elteltéig tart.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatok szolgáltatása közvetlenül az érintettől származik.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás:

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez:

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

3.     Szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

A kezelt személyes adatok köre:

 • az érintett kapcsolattartó személy neve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma.

Az adatkezelés célja:

      Az adatkezelés célja a szerződéses partnerrel való gyors és közvetlen kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelés időtartama:

   A szerződés teljesítését követő 5 év (elévülési idő) illetve per esetén a perben hozott jogerős ítélet meghozatalát követő napjáig.

A személyes adatok forrása:

             A személyes adatok megszerzése az érintett munkáltatójától történik.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás:

             Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez:

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Az Adatkezelő az érintett kérésére további tájékoztatást nyújt az elkészített érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban.

4.     Számlák kiállítása és megőrzése

A kezelt személyes adatok köre:

Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:

 • név,
 • számlázási cím,
 • adószám.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a számlák kiállítása és megőrzése

 • az Áfatv. 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ában, valamint
 • a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése szerint.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Számv.tv. 169. § (2) bekezdése szerinti 8 év.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatok szolgáltatása közvetlenül az érintettől származik.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás:

Egyik sem történik az adatkezelés során.

III.      ADATFELDOLGOZÓK

1.    Google analytics aggregált adatelemzéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozó székhelye: Ireland, Dublin, Barrow Street 4.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján igénybe veszi az Adatfeldolgozó Google Analytics nevű szolgáltatását, amely abban segít, hogy mind az Adatkezelő, mind pedig az Adatfeldolgozó pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.

2.     Tárhelyszolgáltatói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: AB Plusz Bt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.

Az adatfeldolgozó adószáma: 21586091-2-13

Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-06-757647

3.     Könyvelési tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Major Andrea e.v.

Az adatfeldolgozó székhelye: 4271 Mikepércs Orosz István utca 13.

Az adatfeldolgozó adószáma: 55641418-1-29

IV.      AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

1.     Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

2.     Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

3.     Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

4.     Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

5.     Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.     Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.     Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e pont] úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.     Érdekmérlegelési teszt

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján az Adatkezelő írásos „érdekmérlegelési tesztet” készít, melyet a hello@thetrendplus.com e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

9.     Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

V.        AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a hello@thetrendplus.com email címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a GDPR 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a GDPR 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

VI.      JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Debreceni Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Székhely cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

Adatvédelmi kérdésekben partnerünk: Dr. Molnár Péter adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.